יום שני, 7 באפריל 2008

רשימת המתאמנים בקבוצת הבוגרים הירושלמית

דף קשר – קרטה-דו שוטוקאי-ירושלים

יהודה בר-שלום
1

6725643
0505643159
barsha@macam.ac.il
מייקל רסה
2
089911596
0546614231
yaelres@mishmarhanegev.org.il
מתן גרוס
3
652-4388

matangros@gmail.com
גלעד אור
4
077-3266799
0544537304
giladorr@cc.huji.ac.il
אליעזר ברגר
5
6518392
0527668577

יוסי אפלבום-אלעד
6

0543-110079
Joseph.appelad@mail.huji.ac.il
אבי (פרטים במערכת)
7

אילן קלמן
8
0773537122
0546446123
Kalei1@017.net.il

דניאל קקון
9
6535536
0547887627
daniel.kakoun@intel.com
צפריר מויסא
10

050-627-5831
Pinki1@netvision.net.il
מיכאל נדב
11
6527093

nadavo@netvision.net.il
יהושוע רץ
12

0545240163
raczyehosua@yahoo.co.uk
שריה תנעמי
13
6523584
0546316200
sr300@walla.com
יוסי (פרטים במערכת)
14

0526-870190
M132@017.net.il
יהושוע (פרטים במערכת)
15
יום טוב, ג.
שמואל פוקס
17
6520047
0543130322

אסף גולדין
18
9942424
טל אמא 0525776069

דוד ריכטר
19

0523222049

גלעד אריאלי
20

0548480950
gilslash@gmail.com
ראובן (פרטים במערכת)
21

שלום יהודה סויסא
22
Suissa92@gmail.com
אליהו קארסנטי
23
6451731
0542120166
eliyaou@walla.com
עקיבא דורון
24

Doro999@gmail.com
עמיחי זיסקן
25
5611110
0542374019
amichaizisken@gmail.com
יהושוע גולדברג
26

0546979800
shiloach@shiloach.net
בנצי גולדברג
27

0546979801

אורן קליין
28

0546-229-889

רפי
29

054-242-4985

דוד דימנשטיין
30

0548456163

דוד גולדין
31
9942424


אבי 2-\ 32 (פרטים במערכת)

חגי רוזוליו
33
089761408
0526071033
hagayroz@gmail.com

אריק קהאן
34

6535663

איתמר 35

0527609106
36
עמיאל ש.
37
יעקב, ס.

אין תגובות: